920 5


Условията за избор на фирма за дялово разпределение са:

» Наличие на топломер в абонатната станция

» Писмено съгласие на собствениците в сграда - етажна собственост, взето на Общо събрание за избор на фирма за дялово разпределение и избор на упълномощен представител

» Препоръчително е монтирането на термостатични вентили /от 01.01.2001 г. е задължително съгласно ЗЕЕЕ/

 

Необходими документи:

» Договор за доставка и монтаж

 » Общи условия за доставка и монтаж 

 » Протокол от общо събрание на етажната собственост: 

 - за топлинно счетоводство с топломери

 - за топлинно счетоводство с разпределители 

» Декларация към Протокол от Общо събрание 

 

Комплектът документи може да се получи безплатно и от всеки един от офисите на Бруната ООД.