Радио разпределител Brunata Futura Heat +

Електронният разпределител на топлинна енергия Brunata Futura Heat + е с два сензора и сменяема десетгодишна батерия. Уникалният принцип на измерване с 24-часов регистър дава възможност за отчитане дори на малки температурни разлики. Този разпределител не отчита топлината от слънцето и от вътрешни топлоизточници, а само от реалното потребление. Големият дисплей изписва информацията на български език.


Предимства на уреда

Brunata Futura Heat + притежава радиомодул за дистанционно отчитане, сменяема батерия и патентован двусензорен метод на отчитане. Патентованият принцип на измерване прави електронния разпределител на Бруната най-точния уред за дялово разпределение в света. Той гарантира, че цялата погълната и излъчена топлинна енергия се измерва правилно – записва се само топлинното излъчване, генерирано от системата за централно отопление, което е и потреблението за фактуриране. Влиянието от външни източници на топлина не се отчита. Следвайки конвенционалното мислене, създадено от EN 834-стандарта - термичното влияние от слънчева светлина, отоплителни тела или други външни източници на топлина, не се измерва. 

Всички други електронни разпределители, освен Brunata Futura Heat + работят на база на температурни лимити, или прагови температури, които задават среден начален срок за регистрация.

Точност на измерване 

Въпреки, че използването на температурни лимити може да изглежда логично, този метод не винаги е достатъчно точен и важна част от потреблението на енергия може да остане неизмерена и неотчетена. Така например, при ниско-температурните системи, където често се отделя много енергия, заради големите радиатори, или през горещите летни периоди, когато много високите температури в стаята са причина за поглъщане на топлина и съответно излъчване на топлина от радиаторите. 


Бруната следва коренно различно мислене: че всяко поглъщане и излъчване на топлинна енергия трябва да се измерва с цел да се определят правилно емисиите, произтичащи от системата за отопление. Brunata Futura Heat + е най-точния разпределител на топлинна енергия в света, тъй като той прави разграничение между различните видове топлоотдаване и усвояване на топлина. Той записва излъчването от всички топлинни източници, но само емисиите от системата за отопление се отчитат като потребление.


Brunata Futura Heat + отговаря на стандарта БДС - ЕN 834.

Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.