Радио термометри Brunata Futura Comfort

Електронните термометри Brunata Futura Comfort са предназначени за измерване на вътрешна температура. Те са оборудвани с радиомодул за дистанционно отчитане, но натрупаните данни могат да бъдат свалени и на място със специален компютър.


Характеристики на уреда

•        Измерва текущата температура чрез външен или вътрешен температурен сензор.

•        Визуализира на дисплея температурата в oC с един знак след десетичната точка

•        Стандартният диапазон на измерване е от -25 oC до +100 oC (248.2 K до 373.2 K)

•        Стандартно оборудван с радио модул за дистанционно отчитане.

•        Извършва измерване на всяка втора минута

 

В паметта на уреда се записват данните за 1-во и 15-то число на всеки месец. Паметта пази данни за 52 периода, които съответстват на 26 месеца.  

Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.