Сменяеми батерии за електронни разпределители

Трябва ли да подменяме разпределителите, когато батериите им свършват? 

За всички абонати на Бруната отговорът е: НЕ

Електронните разпределители с марка Brunata и с марка OpTherma са със сменяеми батерии.


Особености:

Уредите на Бруната, монтирани във Вашето жилище, имат две важни предимства пред тези на останалите фирми.

 

Първото е, че при нашите електронни разпределители  начинът на свързване на батерията към уреда позволява лесната й подмяна. За сравнение, батериите на другите производители са запоени, което налага при изтощаването им да се подменя целия уред.

 

Второто основно предимство е, че когато батерията отслабне, първо изгасва дисплеят, а уредът продължава да отчита известно време. Ако се пропусне своевременна подмяна на батерията и уредът спре да отчита, то последните данни се записват в паметта му и след смяната на батерията могат да се прочетат. Отчитането на уредите с терминал и преглеждането на данните от паметта ни дава възможност да определим момента на спиране на разпределителя и изготвяне на по-коректни изравнителни сметки.

 

Ако желаете точни сметки, е необходимо периодично да поглеждате дисплея на уреда и ако не свети, веднага да ни уведомите.

 

Добре е да знаете, че електронните разпределители не сa вечни. Смяната на батерията не гарантира още 10 години живот на уреда. Съвременните технологии доведоха да създаване на уреди за дялово разпределение, които на достъпни цени предлагат възможност за дистанционно четене. Бруната предлага различни варианти и схеми за радио отчитане на разпределители, водомери и топломери.

 

Това, което Ви позволяват уредите Brunata и OpTherma, е Вие сами да определите момента на подмяната, в зависимост от финансовото Ви състояние и Вашите нужди.

 

ВАЖНО: Не забравяйте, че батериите на разпределителите Brunata и OpTherma подлежат на рециклиране! В случай, че сте наш абонат и не желаете да предадете старата батерия на нашите служители, отговорността за рециклирането и остава във Ваши ръце. Любезно Ви молим да се погрижите за околната среда, като изхвърлите старата батерия на специално обозначено място, за да може да бъде рециклирана.

 

Запитване за оферта
* В случай, че ползвате услугата Топлинно счетоводство, моля напишете Вашия абонатен номер и адрес!
Прочетох и съм съгласен/а с Декларацията за поверителност. Съгласен/а съм Бруната ООД да обработва предоставените от мен лични данни за целите на настоящия интернет сайт и потвърждавам, че имам право да предоставям данните.