Всеки конкретен случай е различен, но когато се стремим да постигнем икономия на топлинна енергия, най-ефективното решение е свързано с абонатната станция. Най-често причините за преразход на енергия са следните:

  • Абонатната станция работи в неподходящ режим и нейните възможности за икономия на енергия не се използват правилно;
  • Липсва ефективно сервизно обслужване на абонатната станция;
  • Абонатната станция е морално остаряла, без опция за икономичен режим;
  • Абонатната станция се нуждае от ремонт;
  • Липсват термостатични вентили на радиаторите в сградата;
  • Съществуват проблеми с вътрешната отоплителна инсталация.

В случаите, когато проблемът е свързан с абонатната станция, решението на Бруната се състои от няколко стъпки и индивидуален подход:

 

Стъпка 1 Подробен оглед на абонатната станция от сервизен инженер.

Когато абонатната станция е морално остаряла и неефективна, следва пълна подмяна, частично подобрение или ремонт на съоръжението.

Когато абонатната станция притежава съвременна функционалност, се преминава към следващата стъпка.

 

Стъпка 2   Mонтаж на хардуер и включване в SCADA системата SiDiO.

Осъществява се непрекъсната дистанционна връзка с абонатната станция. Работните параметри и системата за аларми се следят и управляват в реално време от квалифицирани специалисти.

Клиентът получава личен Интернет достъп за наблюдение.

Опция: В системата SiDiO могат да бъдат включени допълнителни устройства, като радиотермометри, водомери, топломери. Радиотермометрите предават непрекъсната информация за действителните вътрешни температури.

 

Стъпка 3   Сервизна профилактика.

Задължителната профилактика се извършва при първоначално включване в системата и преди началото на всеки отоплителния сезон.

Извършва се и сервизно обслужване по време на отоплителния сезон.

При необходимост се извършват допълнителни ремонти.

 

Стъпка 4   Индивидуални настройки на абонатната станция.

Те се правят дистанционно в съответствие с нуждите на обитателите, работното време на сградата, почивните дни и други фактори. Настройките могат да се променят по всяко време по желание на клиента – при промяна на работното време, извънредни почивни дни, грипни ваканции и др.

 

Стъпка 5 Текущо обслужване на абонатната станция.

Енергийните консултанти на Бруната управляват работата на всяка абонатна станция, комуникират с клиентите, реагират на заявки и запитвания. Всеки месец те изпращат Месечни енергийни доклади за отделните сгради. След края на отоплителния сезон клиентът получава Годишен енергиен доклад.