• SCADA система SiDiO

  SiDiO - SCADA система за контрол на абонатни станции. Индивидуално управление за максимална икономия. Богатата функционалност осигурява пълен контрол над всяка абонатна станция, значително намалява времето за обслужване и спомага за подобряване на енергийната ефективност...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Абонатни станции за стенен монтаж

  Пълно "Plug & play" решение. Компактната абонатна станция Dalsia Brunata W е лесна за транспортиране, монтаж, обслужване и експлоатация. Dalsia Brunata W е напълно сглобенa, тестванa и функционално окабеленa...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Радио разпределител OpTherma

  С радио модул за безопасно дистанционно отчитане. OpTherma притежава всички съвременни характеристики, от които се нуждаете – радио предаване, двусензорно отчитане, енергонезависима памет, сменяема батерия с 10 години гаранция, история на потреблението. Съвместим с EN834.

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА ДИРЕКЦИЯ ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО,

 

На 26 май Бруната ООД стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за периода май 2019 г. - април 2020 г. с едномесечно забавяне, заради извънредното положение в страната.

Упълномощените лица на всяка сграда ще получат по куриер Съобщенията с първата дата за отчет.

Резултатът от отчета на първата и втората дата се оформя в констативен протокол, който е необходимо да бъде подписан от упълномощеното лице или друг представител на Етажната собственост. В него се описват номерата на апартаментите, до които не е осигурен достъп за отчет или проверка, както и имотите с радио уреди, за които няма отчет.

Всеки наш клиент има безплатен достъп на www.brunata.bg с информация за датите на отчет и до безплатни допълнителни Онлайн услуги  през „ВХОД ЗА КЛИЕНТИ“. Първата дата се публикува около една седмица предварително. Втората дата се обявява, след като е минала първата дата за отчет.

При актуален мобилен телефон в нашата база данни, всеки абонат ще получи и SMS съобщение с датата за отчет.

Предвид епидемичната обстановка в страната, на отчетниците са осигурени лични предпазни средства с оглед грижа за здравето на клиентите и служителите на компанията. Задължително трябва да се спазва дистанция минимум 1.5 м. един от друг. Подписването на формулярите за отчет трябва да става с химикалка на клиента.

Разчитаме на Вашето съдействие, за да отчетем всички уреди във Вашата сграда. Това ще гарантира и последващото формиране на коректни изравнителни сметки. На имотите без осигурен достъп или с отказан такъв ще бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата в съответствие с изискванията на Наредбата за топлоснабдяването.

Клиентите с дистанционни разпределители/топломери и дистанционни водомери, не е необходимо да осигуряват достъп за отчет, освен при наличие на неотчетен уред, за което ще бъдат уведомени чрез констативния протокол от отчета.

В изравнителните сметки ще бъдат посочени и сумите за възстановяване по повод промяната на цената на топлинната енергия със задна дата, за периода 1 юли 2019 – 31 март 2020 г.

Поради промяна в нормативната уредба, се променя начинът на предаване на изравнителните сметки. Те ще бъдат изпратени чрез лицензиран пощенски оператор и доставени в пощенските кутии. Упълномощеното лице ще получи общата изравнителна сметка, а всеки отделен клиент ще получи изравнителната си сметка в своята пощенска кутия. За целта е необходимо всички пощенски кутии да бъдат в изправност, надписани и да има достъп на пощенския оператор до тях, тъй като в противен случай не можем да гарантираме получаването на сметките.

Бруната Ви предоставя и други две възможности за получаване на сметките:

 • Електронна сметка. Удобно и екологично решение. За да се откажете от хартиената сметка, е необходимо да посетите нашия сайт brunata.bg и да заявите желанието си да получавате само електронни сметки. Можете да го направите в секция Онлайн услуги, меню Моят профил.
 • Хартиена сметка в обща пощенска кутия на Етажната собственост, ако такава е осигурена и ако това е желанието на всички живущи.

Новите срокове, съгласно Наредба за топлоснабдяването, за приемане на възражения по изравнителните сметки е до края на 31 Август. Ако поради усложнената обстановка срокът за изготвяне на изравнителните сметки се удължи, то и срокът за рекламации ще бъде променен.

Оставаме на Ваше разположение за консултации и помощ.