• SCADA система SiDiO

  SiDiO - SCADA система за контрол на абонатни станции. Индивидуално управление за максимална икономия. Богатата функционалност осигурява пълен контрол над всяка абонатна станция, значително намалява времето за обслужване и спомага за подобряване на енергийната ефективност...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Абонатни станции за стенен монтаж

  Пълно "Plug & play" решение. Компактната абонатна станция Dalsia Brunata W е лесна за транспортиране, монтаж, обслужване и експлоатация. Dalsia Brunata W е напълно сглобенa, тестванa и функционално окабеленa...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Радио разпределител OpTherma

  С радио модул за безопасно дистанционно отчитане. OpTherma притежава всички съвременни характеристики, от които се нуждаете – радио предаване, двусензорно отчитане, енергонезависима памет, сменяема батерия с 10 години гаранция, история на потреблението. Съвместим с EN834.

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

logo bg center

Бруната ООД, в качеството си на бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Бруната ООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, приключва успешно цикъла с провеждане на процедури за избор на изпълнители за различните дейности по проекта.

В процес на изпълнение са договорите за разработване на ERP системата на дружеството и за внедряване на софтуер за документооборот в дейността на компанията.

Бруната стриктно съблюдава в изпълнението на проекта постигането на основната цел за развитие и укрепване на управленския си капацитет и постигане на растеж и интернационализация на дружеството.

Предстои сключването на договорите за миграция и актуализация на въведените в Бруната ООД СУК и СУОС, за тяхното ре-сертифициране съгласно стандартите БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 9001:2015, както и за разработването и въвеждането в дружеството на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процес по извършване на топлинно счетоводство (ТС).

Срокът за изпълнение на проекта е месец октомври 2018 г.

EU flag