Капилярен разпределител Brunata RMK 87

Капилярните разпределители на топлинна енергия са представители на по-старо поколение разпределители. Към настоящия момент те не се предлагат в продажба, но са разпространени както сред българските клиенти, така и по света.

Капилярните разпределители Brunata RMK 87 се обслужват от Бруната, като те подлежат на ежегоден отчет и подмяна на ампулите.

Brunata RMK 87 използва по иновативен начин изпарителния принцип и отговаря на стандартите EN 835 и БДС 835. Патентованата от Бруната капилярна ампула предлага значителни предимства в сравнение с традиционната. Тя е пълна с измерителна течност, която се изпарява в зависимост от отделената от радиатора топлинна енергия. Количеството изпарена течност се отчита по десните деления на скалата. Ампулата се сменя всяка година, след края на отоплителния сезон, а изразходваната се поставя в лявата страна на разпределителя. На нейно място се поставя нова за следващия отоплителен сезон. Това дава възможност за проверка на показанията на уреда и сравнение на потреблението на топлинната енергия. 

Характеристики на уреда

• Показва потреблението за текущия и предходния отоплителен сезон
• Не отчита топлина, когато радиаторът не се ползва
• Притежава необходимата точност на измерване
• Одобрен е и за нискотемпературни системи