• SCADA система SiDiO

  SiDiO - SCADA система за контрол на абонатни станции. Индивидуално управление за максимална икономия. Богатата функционалност осигурява пълен контрол над всяка абонатна станция, значително намалява времето за обслужване и спомага за подобряване на енергийната ефективност...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Абонатни станции за стенен монтаж

  Пълно "Plug & play" решение. Компактната абонатна станция Dalsia Brunata W е лесна за транспортиране, монтаж, обслужване и експлоатация. Dalsia Brunata W е напълно сглобенa, тестванa и функционално окабеленa...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Brunata Futura Heat+

  Електронен разпределител с радио модул за дистанционно четене, сменяема батерия и отчитане с два сензора. Brunata Futura Heat+ не отчита топлината от слънцето и от вътрешни топлоизточници. Уникалният принцип на измерване с 24-часов регистър дава възможност за отчитане дори на малки температурни разлики...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

Logo OPIC

Бруната ООД е бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Бруната ООД” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”.


Основната цел на проекта е развитие и укрепване на управленския капацитет на Бруната и постигане на растеж и интернационализация на дружеството. Изпълнението й е планирано посредством дейности за ре-сертифициране на две системи за управление в дружеството и придобитите за тях сертификати съгласно стандартите БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 9001:2015; въвеждане и ползване в дейността на Бруната ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите, ИКТ базиран софтуер за документооборот, както и сървърен софтуер.


Общият бюджет на проекта е 339 337,52 лева, от които 237 536,26 лева безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е месец октомври 2018 г.

EU flag