• SCADA система SiDiO

  SiDiO - SCADA система за контрол на абонатни станции. Индивидуално управление за максимална икономия. Богатата функционалност осигурява пълен контрол над всяка абонатна станция, значително намалява времето за обслужване и спомага за подобряване на енергийната ефективност...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Абонатни станции за стенен монтаж

  Пълно "Plug & play" решение. Компактната абонатна станция Dalsia Brunata W е лесна за транспортиране, монтаж, обслужване и експлоатация. Dalsia Brunata W е напълно сглобенa, тестванa и функционално окабеленa...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Brunata Futura Heat+

  Електронен разпределител с радио модул за дистанционно четене, сменяема батерия и отчитане с два сензора. Brunata Futura Heat+ не отчита топлината от слънцето и от вътрешни топлоизточници. Уникалният принцип на измерване с 24-часов регистър дава възможност за отчитане дори на малки температурни разлики...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

Новини Бруната

Logo OPIC

Бруната ООД е бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Бруната ООД” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”.


Основната цел на проекта е развитие и укрепване на управленския капацитет на Бруната и постигане на растеж и интернационализация на дружеството. Изпълнението й е планирано посредством дейности за ре-сертифициране на две системи за управление в дружеството и придобитите за тях сертификати съгласно стандартите БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 9001:2015; въвеждане и ползване в дейността на Бруната ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите, ИКТ базиран софтуер за документооборот, както и сървърен софтуер.


Общият бюджет на проекта е 339 337,52 лева, от които 237 536,26 лева безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е месец октомври 2018 г.

EU flag

Уважаеми клиенти,

графикът за годишен отчет на уредите за дялово разпределение за отоплителен сезон 2016/2017 е достъпен на нашия сайт. 

Всички клиенти в градовете София, Пловдив, Русе, Разград, Козлодуй и Плевен могат да проверят датата за годишен отчет от секция

Топлинно счетоводство -> Онлайн услуги за топлинно счетоводство

За целта е необходимо да се въведе АБОНАТЕН НОМЕР от формуляра за отчет от 2016 г. или от индивидуална справка на Бруната, а за клиентите в град Пловдив - ИТН.

В случай, че към момента датата за отчет не се показва, Ви молим да проверите допълнително.

Всички клиенти с регистрация в секция Онлайн услуги за топлинно счетоводство получават sms с датата за отчет.

 

Изминалата 2016-та бе много добра за производството на абонатни станции в Бруната ООД. През годината успяхме да изпълним договори за Украйна, Дания, Гърция, ОАЕ, България.

В България нашите най-големи проекти бяха за доставка на абонатни станции за топлофикациионните дружества в София, Русе, Плевен и Разград, за АЕЦ Козлодуй, Столична библиотека, както и за водещи частни инвеститори.

За първи път стъпихме на пазара в ОАЕ, където започнахме доставки на абонатни станции за охлаждане за Дубай, известен като град с особено внимание към енергийната ефективност.

Продължихме да развиваме нашите пазари и в южната ни съседка Гърция, където направихме доставка на абонатни станции и SCADA компоненти SiDiO за топлофикационното дружество на град Птолемаида и подписахме нови договори.

В Украйна успешно завършихме проект за доставка на 68 абонатни станции и SCADA компоненти SiDiO  за град Виница, а през 2017-та очакваме да изпълним нови проекти в Тернопил и Чернивци.

В Дания продължаваме с изпълнението на проекта за доставка на стенни и подови абонатни станции за Вестфорбрандинг – компанията, която доставя на Копенгахен енергия от отпадъци и непрекъснато разширява топлофикационната си мрежа. Радостно е, че нашите продукти са изключително добре приети в Дания – страната, която е безспорен лидер в топлофикационния сектор в Европа и света.

Бихме искали да благодарим на нашите клиенти и партньори за добрите ни отношения и се надяваме новата 2017-та година да бъде не по-малко успешна както за нас, така и за всички тях. 

От 21 до 26 септември 2016 г. Бруната участва в „Изложение на Западна Македония - Гърция” в гръцкия град Козани.

Град Козани, в който е базиран и един от гръцките офиси на Бруната е една от важните икономически точки на областта. Изложението, което се провежда за 32-ри пореден път е разположено на площ от 4 000 м2 и привлича местни и международни изложители от различни икономически сектори.

На своя щанд Бруната представя своите от най-атрактивни за Гръцките потребители дейности – топлинно счетоводство, производство на абонатни станции и SCADA услуги за топлофикационния сектор.

Повече от петнадесет години след въвеждането на топлинното счетоводство у нас, неговата роля все още не е достатъчно разбираема за част от клиентите. Много често, когато обсъждаме темата за сметките и парното, емоциите вземат превес, а въпросите не намират отговор. За никой не е тайна, че доходите на средностатистическия българин не са никак високи и това е един от факторите, които правят темата още по-болезнена.

И все пак, каква е истината – на пълна мощност или с уреди за дялово разпределение, да сменим ли сградната инсталация на хоризонтална, редно ли е да има такса сградна инсталация, какви са цените на топлофикационните услуги и дали да не се откажем от Топлофикация?

Всички тези и много други въпроси имат своите отговори, подкрепени с натрупаните през годините данни и не на последно място със сериозен опит.

 

Нека започнем с цените на топлофикационните услуги.

Те се предлагат от топлофикационните дружества и се приемат след одобрение на КЕВР. Така например, към 1 юли 2016 г. цената на парното за крайни клиенти в София е 77.42 лв. за 1 МВтч и 81.00 лв. в Пловдив.

От 2014 година таксите на топлинните счетоводители също са различни в зависимост от фирмата и града, в който тя оперира. Минималният пакет включва цени за обработване на партида, за обслужване на уред за дялово разпределение, включително водомер и за обслужване на апартаментен топломер. В София и Пловдив клиентите заплащат обявените такси на касите на топлофикационните дружества на 12 равни части през цялата година, като сумите са включени в сметките за централно отопление и топла вода.

Обърнете внимание, таксите за топлинно счетоводство са фиксирани. Те не зависят от големината на сметката, а от броя на уредите за дялово разпределение. Топлинните счетоводители нямат никаква полза да начисляват по-голямо или по-малко потребление на клиентите си, а твърденията, че те умишлено злоупотребяват с това, не са сериозни. Методиката за определяне на дяловете на потребителите е точно определена и топлинните счетоводители са длъжни стриктно да я изпълняват. Въпреки това, през изминалите години фирмите за дялово разпределение се превърнаха в основен отдушник за недоволството на хората по отношение размера на сметките за отопление. В резултат, те постоянно трябва да доказват на институциите коректността на сметките, от което страдат взаимоотношенията с клиентите.

 

Друг широко тиражиран напоследък въпрос е за промяната на сградната инсталация от вертикална в хоризонтална.

У нас сградите, построени след 1990 г. са проектирани с хоризонталната отоплителна инсталация, докато по-старите сгради са с вертикална инсталация. По-старите сгради по правило са с по-големи загуби на топлина, като тук влияят няколко основни фактора – наличието на топлоизолация, видът на дограмата, ефективността на абонатната станция и накрая видът на сградната инсталация.

Според данните на Бруната от последните 5 отоплителни сезона за София, в сградите с вертикална инсталация с монтирани разпределители, отоплението на един кубичен метър е средно с 16% повече от това в сградите с хоризонтална инсталация (с апартаментни топломери). В същото време, за подгряването на 1 м3 топла вода в сградите с хоризонтална инсталация e изразходванa средно 22% повече топлинна енергия спрямо сградите с вертикални инсталации.

И все пак, има ли смисъл да преработим инсталацията в хоризонтална?

Въпреки желанието на всички – експерти, политици, потребители, да намерим перфектното решение на проблемите с енергийната ефективност в старите сгради, трябва най-после да признаем, че то е комплексно – необходимо е то да се съчетае с поставянето на топлоизолация, енегоефективна дограма, понякога се налага и ремонт на абонатната станция.

Преработката на инсталацията в хоризонтална е скъпоструващо и трудоемко начинание. Това решение не е индивидуално, а на цялата сграда. Преработката трябва да се направи във всички жилища в сградата, защото вертикалните щрангове ще бъдат премахнати. Задължително е да се изготви проект на новата отоплителна инсталация според изискванията на съответната нормативна уредба. Полагането на новите тръби в подовете на помещенията изисква известно разкъртване и най-вероятно подмяна на старите отоплителни тела. Преработката на инсталацията трябва да бъде и технически изпълнима. Така например, в немалко сгради е невъзможно в стълбищните клетки да се разположат колекторни табла. Не на последно място, решението трябва да бъде икономически изгодно. Всяка Етажна собственост трябва внимателно да прецени дали хилядите левове, инвестирани в проекти, узаконяване, разкъртване на жилището и ремонти ще се изплатят в разумни срокове.

 

Тук неизбежно възниква въпросът за начисляваните суми за енергия от сградна инсталация. Трябва ли да ги има и какъв да бъде размерът им?

От отоплителната инсталация, независимо дали е вертикална или хоризонтална, се отделя енергия. Тази енергия постъпва в сградата, отчита се с топломера в абонатната станция и трябва да бъде заплатена. В сградите с повече от един собственик възниква въпросът за разпределението й.

Собствеността на имот предопределя отговорности и задължения на собственика му към него, например заплащането на данък сгради, заплащане на ремонтни дейности на общи части на сградата и др. Когато един имот се намира в топлофицирана сграда в него постъпва топлина, както от сградната инсталация, така и от съседните отопляеми имоти, независимо дали се отоплява или не, и тази топлинна енергия трябва да се заплаща от собственика му. В противен случай, другите собственици на имоти в сградата ще трябва да заплатят чужди разходи.

При работа на инсталацията в проектни условия, т.е. когато всички определени по проект отоплителни тела са налични, включени са и чрез тях се осигуряват проектните за всички помещения температури, делът на енергията, отдавана от сградната инсталация е постоянна величина.

Промяната на проектните условия на работа на отоплителната инсталация, при което част от отоплителните тела в имотите се изключват, а чрез други се осигурява минимално отопление, обуславят и промяна в дела на енергията, отдавана от сградната инсталация. Въпреки, че автоматиката в абонатната станция отчита намаленото потребление на отопление и се ограничава постъпващата в отоплителната инсталация енергия, относителният дял на енергията, отдадена от сградната инсталация нараства. По тази причина, колкото по-малко е потреблението на енергия за отопление в имотите спрямо проектното, толкова по-голям е делът на енергията, отдавана от сградната инсталация.

В страната се наблюдава тенденция за нарастване на броя на дългосрочно необитаемите имоти и на такива, в които не се ползва отопление от радиаторите или собствениците им са избрали друг способ да отопляват имота си. Собствениците на имоти в такива топлофицирани сгради трябва да вземат решение на общо събрание на етажната собственост за това, приемливи ли са за тях променените условия на работа на отоплителните им инсталации и ако не, какво да предприемат. Наредбата за топлоснабдяване дава възможност и за избор на метод, по който да се определя количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация.

 

Все пак, ако се откажем от Топлофикация и преминем на друг вид отопление, ще получим ли по малки сметки и по-добър топлинен комфорт? Какви са алтернативите?

В град София повечето от сградите са проектирани за централно отопление и топлофицирани. Това означава, че ако изцяло сменим централното парно с отопление на ток, електрическата инсталация на сградата, както и цялата градска електрическа мрежа няма да издържат на товара. Освен това, инвестицията в електрически отоплителни тела – климатици или други не е никак малка и не всеки може да си я позволи. Цената на тока за битови клиенти е средно 189 лв. за 1 МВтч.

Преминаването на твърдо гориво също не е решение за големия град. На първо място то е свързано с огромно замърсяване на въздуха и свързаните с това последствия за здравето. Освен това, този тип отопление отдавна не е евтино – 1 МВтч отопление на въглища излиза на цена от 88.00 лв и повече.

Възможността за отопление на газ съществува в някои квартали на големите градове у нас. В София, цената на газта е 81.00 лв за 1 МВтч при средно КПД 85%, а цената на топлинната енергия е 77.42 лв с ДДС за 1 МВтч. Разбира се, тук трябва да се има предвид и инвестицията в оборудване за отопление на газ.

 

Последният въпрос, по който бихме искали да вземем отношение е, има ли полза от топлинното счетоводство.

Разпределението на енергията за всеки един апартамент е комплексен процес, методиката за който се определя от Министерството на енергетиката. Той включва отчет на уредите за дялово разпределение и водомерите за топла вода, проверка и сервизно обслужване, изготвяне на изравнителни сметки, ежемесечна обработка на документи, актуализиране на данните и подаването им към топлофикационните дружества. Всичко това изисква лицензи, специализирана компютърна програма и разбира се квалифициран персонал.

Нека да разгледаме цифрите. През последните години в София един апартамент от 65 кв.м е изразходвал средно 5 МВтч за отоплителен сезон, а преди въвеждането на топлинното счетоводство – средно 8 МВтч за отоплителен сезон. В глобален мащаб, след въвеждането на топлинното счетоводство в България, потреблението на топлинна енергия е намаляло средно с 40%, а по-богатите Европейски страни с около 20-30%. Посочените проценти и промяната в цените на парното през годините на практика обезсмислят дискусията за връщането на плащането на парно на пълна мощност. Факт е, че много хора нямат средства да отопляват достатъчно добре жилищата си, но единствено с измерване клиентите заплащат точното си потребление.

Сто години след възникването му за първи път в Европа и повече от петнадесет години след въвеждането му у нас, топлинното счетоводство е необходима услуга, която е от полза както за клиентите, така и за околната среда.