• SCADA система SiDiO

  SiDiO - SCADA система за контрол на абонатни станции. Индивидуално управление за максимална икономия. Богатата функционалност осигурява пълен контрол над всяка абонатна станция, значително намалява времето за обслужване и спомага за подобряване на енергийната ефективност...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Абонатни станции за стенен монтаж

  Пълно "Plug & play" решение. Компактната абонатна станция Dalsia Brunata W е лесна за транспортиране, монтаж, обслужване и експлоатация. Dalsia Brunata W е напълно сглобенa, тестванa и функционално окабеленa...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Brunata Futura Heat+

  Електронен разпределител с радио модул за дистанционно четене, сменяема батерия и отчитане с два сензора. Brunata Futura Heat+ не отчита топлината от слънцето и от вътрешни топлоизточници. Уникалният принцип на измерване с 24-часов регистър дава възможност за отчитане дори на малки температурни разлики...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

Новини Бруната

В продължение на успешното си партньорство с датската инсталаторска фирма Wicotec през 2018-та, през 2019-та Бруната ще доставя абонатни станции за топлофикацията Koge, която обслужва югоизточната част на Копенхаген. Разширението на топлофикационната мрежа на Koge e мащабен проект, в който Бруната ще се включи във фаза 4, 5 и 6 с доставката на над 100 абонатни станции с мощности от 25 kW до 2500 kW. Проектирането на абонатните станции ще бъде извършено от специалистите на Бруната според техническите изисквания на възложителя.

Бруната работи по проекти за доставка на абонатни станции за Дания над 5 години, където един от основните ни клиенти е датския инсинератор Vestforbraending.

 

Проектът „Рехабилитация на топлофикационната мрежа в Прищина”, бе спечелен през декември 2018-та година от Бруната в джойт венчър с полска фирма, където Бруната е водещ партньор. Договорът е за 5 600 000 евро, със срок 18 месеца и предвижда подмяна на 3,4 км трасе с предварително изолирани тръби, полагане на 3,6 км ново трасе с предварително изолирани тръби, подмяна на 103 съществуващи абонатни станции и монтаж на 51 нови абонатни станции. Mонтажните работи ще стартират през март 2019-та година.

Проектът обхваща централните части на Прищина и някои нови квартали. Финансирането е осигурено от Европейския съюз.

 

Бруната ООД, в качеството си на бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Бруната ООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, в началото на месец юли 2018 г. успешно приключи изпълнението на всички дейности по проекта.

В заключителната фаза на изпълнението дружеството успешно защити и получи своите сертификати за ре-сертифициране на актуализираните системи за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015.

В изпълнението на проекта Бруната осъществява всички необходими действия за постигането на основната цел на проекта за развитие и укрепване на управленския си капацитет и постигане на растеж и интернационализация на дружеството.

Приносът на ОПИК 2014 - 2020 бе решаващ за усъвършенстването на управленския капацитет в дружеството, въвеждането на актуални информационни и комуникационни технологии и повсеместното използване във всички звена на компанията на ИКТ базирани софтуери, специализирани за управление на бизнес процесите.

Благодарение на прецизната организация на работа по проекта и отличното взаимодействие с Управляващия орган на ОПИК 2014 - 2020, проектът бе изпълнен предсрочно и предстои неговото финално отчитане.

 

Договорът беше сключен на 15.02.2018 г. и включва демонтаж на съществуващите, доставка и монтаж на нови абонатни станции.

Общият брой на абонатните станции е 285, с мощности от 100 до 1500 kWh. Очаква се абонатните станции да бъдат монтирани и въведени в експлоатация преди началото на отоплителен сезон 2018/2019.

Новите абонатни станции ще заменят морално остарелите съоръжения и ще спомогнат за по-икономично потребление на топлинна енергия от жителите на столицата.

Договорът с Бруната беше сключен на 20.09.2017 г. и включва доставка на 17 абонатни стации за украинския град Миргород.

6 от 17-те абонатни станции ще осигуряват отопление и топла вода, а останалите – само отопление. Новите абонатни станции на Бруната ще доведат до много по-ефективно потребление на топлинна енергия и в същото време ще улеснят разпределението на разходите за потребителите, като по този начин ще ги насърчат да предприемат допълнителни мерки за спестяване на енергия.

DemoUkrainaDH е инициатива за финансиране, създадена от NEFCO и украинското Министерство на регионално развитие, строителство и общинска икономика. Програмата се финансира от NEFCO, Шведската агенция за международно сътрудничество за развитие (Sida) и Партньорството за енергийна ефективност и околна среда в Източна Европа (E5P).

През 2015 г. Бруната успешно завърши друг проект за енергийна ефективност на NEFCO в Украйна в град Полтава.