• SCADA система SiDiO

  SiDiO - SCADA система за контрол на абонатни станции. Индивидуално управление за максимална икономия. Богатата функционалност осигурява пълен контрол над всяка абонатна станция, значително намалява времето за обслужване и спомага за подобряване на енергийната ефективност...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Абонатни станции за стенен монтаж

  Пълно "Plug & play" решение. Компактната абонатна станция Dalsia Brunata W е лесна за транспортиране, монтаж, обслужване и експлоатация. Dalsia Brunata W е напълно сглобенa, тестванa и функционално окабеленa...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Brunata Futura Heat+

  Електронен разпределител с радио модул за дистанционно четене, сменяема батерия и отчитане с два сензора. Brunata Futura Heat+ не отчита топлината от слънцето и от вътрешни топлоизточници. Уникалният принцип на измерване с 24-часов регистър дава възможност за отчитане дори на малки температурни разлики...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

Новини Бруната

Бруната ООД, в качеството си на бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Бруната ООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, в началото на месец юли 2018 г. успешно приключи изпълнението на всички дейности по проекта.

В заключителната фаза на изпълнението дружеството успешно защити и получи своите сертификати за ре-сертифициране на актуализираните системи за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015.

В изпълнението на проекта Бруната осъществява всички необходими действия за постигането на основната цел на проекта за развитие и укрепване на управленския си капацитет и постигане на растеж и интернационализация на дружеството.

Приносът на ОПИК 2014 - 2020 бе решаващ за усъвършенстването на управленския капацитет в дружеството, въвеждането на актуални информационни и комуникационни технологии и повсеместното използване във всички звена на компанията на ИКТ базирани софтуери, специализирани за управление на бизнес процесите.

Благодарение на прецизната организация на работа по проекта и отличното взаимодействие с Управляващия орган на ОПИК 2014 - 2020, проектът бе изпълнен предсрочно и предстои неговото финално отчитане.

 

Уважаеми клиенти,

графикът за годишен отчет на уредите за дялово разпределение за отоплителен сезон 2017/2018 е достъпен на нашия сайт. 

Всички клиенти в градовете София, Пловдив, Русе, Разград, Козлодуй и Плевен могат да проверят датата за годишен отчет от секция

Топлинно счетоводство -> Онлайн услуги за топлинно счетоводство

За целта е необходимо да се въведе АБОНАТЕН НОМЕР от формуляра за отчет от 2017 г. или от индивидуална справка на Бруната, а за клиентите в град Пловдив - ИТН.

В случай, че към момента датата за отчет не се показва, Ви молим да проверите допълнително.

Всички клиенти с регистрация в секция Онлайн услуги за топлинно счетоводство получават sms с датата за отчет.

 

Договорът беше сключен на 15.02.2018 г. и включва демонтаж на съществуващите, доставка и монтаж на нови абонатни станции.

Общият брой на абонатните станции е 285, с мощности от 100 до 1500 kWh. Очаква се абонатните станции да бъдат монтирани и въведени в експлоатация преди началото на отоплителен сезон 2018/2019.

Новите абонатни станции ще заменят морално остарелите съоръжения и ще спомогнат за по-икономично потребление на топлинна енергия от жителите на столицата.

Договорът с Бруната беше сключен на 20.09.2017 г. и включва доставка на 17 абонатни стации за украинския град Миргород.

6 от 17-те абонатни станции ще осигуряват отопление и топла вода, а останалите – само отопление. Новите абонатни станции на Бруната ще доведат до много по-ефективно потребление на топлинна енергия и в същото време ще улеснят разпределението на разходите за потребителите, като по този начин ще ги насърчат да предприемат допълнителни мерки за спестяване на енергия.

DemoUkrainaDH е инициатива за финансиране, създадена от NEFCO и украинското Министерство на регионално развитие, строителство и общинска икономика. Програмата се финансира от NEFCO, Шведската агенция за международно сътрудничество за развитие (Sida) и Партньорството за енергийна ефективност и околна среда в Източна Европа (E5P).

През 2015 г. Бруната успешно завърши друг проект за енергийна ефективност на NEFCO в Украйна в град Полтава.

logo bg center

Бруната ООД, в качеството си на бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Бруната ООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, приключва успешно цикъла с провеждане на процедури за избор на изпълнители за различните дейности по проекта.

В процес на изпълнение са договорите за разработване на ERP системата на дружеството и за внедряване на софтуер за документооборот в дейността на компанията.

Бруната стриктно съблюдава в изпълнението на проекта постигането на основната цел за развитие и укрепване на управленския си капацитет и постигане на растеж и интернационализация на дружеството.

Предстои сключването на договорите за миграция и актуализация на въведените в Бруната ООД СУК и СУОС, за тяхното ре-сертифициране съгласно стандартите БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 9001:2015, както и за разработването и въвеждането в дружеството на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процес по извършване на топлинно счетоводство (ТС).

Срокът за изпълнение на проекта е месец октомври 2018 г.

EU flag