• SCADA система SiDiO

  SiDiO - SCADA система за контрол на абонатни станции. Индивидуално управление за максимална икономия. Богатата функционалност осигурява пълен контрол над всяка абонатна станция, значително намалява времето за обслужване и спомага за подобряване на енергийната ефективност...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Абонатни станции за стенен монтаж

  Пълно "Plug & play" решение. Компактната абонатна станция Dalsia Brunata W е лесна за транспортиране, монтаж, обслужване и експлоатация. Dalsia Brunata W е напълно сглобенa, тестванa и функционално окабеленa...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Brunata Futura Heat+

  Електронен разпределител с радио модул за дистанционно четене, сменяема батерия и отчитане с два сензора. Brunata Futura Heat+ не отчита топлината от слънцето и от вътрешни топлоизточници. Уникалният принцип на измерване с 24-часов регистър дава възможност за отчитане дори на малки температурни разлики...

  ВИЖ ПОВЕЧЕ

Бруната разработва и произвежда абонатни станции, средства за измерване и свързани с тях продукти, които в световен мащаб помагат за намаляване на емисиите на CO2, както и намаляване количествата отпадъчни води. В допълнение, те правят по-ефективно потреблението на енергия и вода. Използването на средства за измерване гарантира, че отделните потребители имат яснота за тяхната употреба на ресурси, като по този начин могат да ограничат потреблението си максимално.

Продуктите на Бруната са широко възприемани като екологични, тъй като те допринасят за ограничаване на потреблението на нефт, газ и вода - ресурси, застрашени от бъдещ недостиг. Освен това, ние се стремим да ограничим употребата на ресурси за да предпазим максимално околната среда.

Бруната притежава сертификати за съвместимост с европейските екологични стандарти, в съответствие с правилата на DS / EN ISO 14001.

Ръководството на Бруната ООД се ангажира с постигането на най-добри практики по отношение на управлението на околната среда.

Тази политика изразява нашата готовност и желание да бъдем отговорни към околната среда и да намалим екологичното въздействие на нашата организация. За целта, ръководството на Бруната ООД декларира, че:

 • Спазва нормативните изисквания за съответствие с действащото законодателство по отношение на управлението на околната среда;
 • Поема ангажимент за непрекъснато подобряване на резултатността по управление на околната среда;
 • Прилага подход на управление за осъзнаване на индивисуалните задължения на персонала по отношение на управление на околната среда;
 • Намалява екологичното въздействое на компанията чрез формулиране и документиране на общи и конкретни цели за управление на околната среда;
 • Обезпечава с всички необходими ресурси системата за управление на околната среда.

Ръководството определя следните общи и конкретни цели във връзка с въвеждането и функционирането на системата за управление на околната среда:

 • Постоянно поддържане и подобряване на сертифицираната система за управление на околната среда;
 • Мотивиране, формиране на фирмена култура, обучаване и квалифициране на персонала за осъзнаване необходимостта за опазване на околната среда;
 • Намаляване използването на ресурси в администрацията и производството (вкл. Гориво, електричество, вода, отопление);
 • Подобряване на дейностите по събиране, съхранение и предаване на отпадъците;
 • Комуникация и взаимодействие по въпросите на системата за управление на околната среда в компанията.