Декларация за поверителност във връзка с обработването на личните данни

Настоящата Декларация за поверителност важи за уебсайта на Бруната ООД www.brunata.bg и за събираните през този уебсайт данни. Моля, прочетете внимателно предоставената от нас информация, преди да използвате уебсайта на Бруната.

Бруната ООД си запазва правото периодично да актуализира и променя настоящата Декларация за поверителност с цел отразяване на всички изменения на начина, по който обработваме личните данни на своите клиенти.

Обработката на личните данни на посетителите на нашия уебсайт се извършва от:

Бруната ООД

Гр. София 1618

бул. Братя Бъкстон 85

тел. 02 9155 701

За връзка с длъжностното лице по защита на личните данни, можете да изпратите електронна поща на e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В качеството на администратор, а в някои случаи и на обработващ лични данни, Бруната ООД се стреми да осигури адекватно ниво на защита на данните на своите клиенти и да ги обработва в съответствие с действащото законодателство.

Какви категории лични данни събираме и обработваме чрез нашия уебсайт?

Случаите, при които събираме Вашите лични данни (e-mail, име, адрес, телефон) са само с Ваше съгласие - при регистрация, попълване на форми за запитване и контактни форми. Бруната използва данните единствено за предоставяне на обратна информация, за обслужване на клиенти и за маркетингови цели. Рекламно използване на данните е възможно само за целите на нашите собствени пазарни проучвания, изследвания и реклама. Не предоставяме тези данни на трети лица без Вашето изрично съгласие.

Личните данни подлежат на унищожаване чрез изтриване при оттегляне на полученото съгласие и наличие на законово основание за това при спазване на подходящите мерки за сигурност и конфиденциалност.

Какви са правата на субектите на данни и реда за упражняването им?

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО предоставя редица права на субекта на данни - лицето, за което се отнасят данните), ЗЗЛД и актовете по прилагането му, част от които са:

  • Информираност;
  • Достъп до собствените си лични данни;
  • Коригиране (ако данните са неточни);
  • Изтриване на личните данни;
  • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Условията, при които могат да се упражняват тези права, са уредени в Глава III (чл. 12 до 23) от Регламента.