Ремонт на абонатни станции

abon remont

Независимо кой е производител на съоръжението, ние можем да извършим необходимите ремонти, подобрения и последващо техническо обслужване.


При възникнала повреда в абонатната станция или когато съоръжението е морално остаряло е необходим ремонт, частична или цялостна подмяна. Нашите сервизни инженери извършват диагностика на място, за да препоръчат най-икономичното и ефективно решение на проблема.

Често пъти повредата възниква от неправилна експлоатация, недобро или липсващо техническо обслужване. В тези случаи нашата препоръка е след отстраняване на проблема да се премине към абонаментно техническо обслужване от Бруната.


Посетете www.dalsiabrunata.com за допълнителна информация

Запитване за оферта